من، تکنولوژی و توجه

در پست قبل مفصل در مورد بحث توجه و گرایش ذاتی انسان به بی توجهی توضیح دادم. (اگر نخواندید ترجیح…

جمعه ای دلپذیز به لطف بتهوون

جمعه دیروز جمعه خوبی بود. علاوه بر اینکه به افکارم سر و سامان دادم تونستم محیط اطرافم هم منظم کنم….

مثلث روابط استنبرگ

شاید گاهی وسوسه شویم که روابط احساسی و عاطفی را از فضای مدل و مدل سازی دور کنیم. اما زمانی…

محتوا، فضا، مینیمالیسم

یادمه زمانی که با مکتب مینیمالیسم آشنا شدم چقدر مجذوب جمله less is more شدم. مفهومی که توی ذهنم برداشت…